Question Answer
thus igy (formalis)
reasonable indokolt
text message sms
… , say, … … , mondjuk, …
pertain to sth tartozik vmihez
undertake, undertook, undertaken elvallal vmit, elvegez vmilyen cselekvest
hold your breath visszatartod a lelegzetedet
briefly rovid ideig
obviously nyilvanvaloan
identify sth beazonosit vmit
accuracy pontossag
tweak sth felturboz, finomra hangol vmit
condition feltetel
go spare felszabadul
capacity kapacitas
interrupt sb felbeszakit vkit
reasonable indokolt
moreover sot mi tobb
preference preferencia, vminek az elonyben reszesitese (vmi massal szemben)
flat sik
steering wheel kormanykerek
delay sth kesleltet vmit
regulate sth szabalyoz vmit
accomplish sth veghezvisz vmit
particular adott, konkret
handset telefonkeszulek
fiddle with sth babral vmivel
respectively rendre, sorrendben
extensive terjedelmes (pl. jelentes)
countermeasure ellenintezekdes
humble szereny
integrate sth with sth vmit vminek a reszeve tesz
improvement javitas, fejlesztes
in Mr. Greenberg's sights Mr. Greenberg nezetei szerint
extend sth kiterjeszt vmit
existing meglevo, letezo
speech recognition software beszedfelismero szoftver
read sth aloud hangosan felolvasni vmit
watchdog felugyeleti szerv
release sth kiad vmit (pl. szoftver pacth-et)
Road Safety 2 Road Safety 2 VAN HANG NY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *